• Att bygga kräver ett stabilt underlag

  • Pågående projekt

  • Aarsleff bygger Värtahamnen

Vi lägger grunden du behöver!

Aarsleff Grundläggning AB är specialister inom grundläggning, pålning och spontnings- arbeten. Oavsett vad du planerar att bygga har vi kunskapen och storleken att göra marken byggbar.

PÅGÅENDE PROJEKT

..vad har vi på gång?.. >

Pålning

..att passa objektet så att det blir lastkostnadseffektivt.. >

Sponter och stödkonstruktioner

..dimensionering av stödkonstruktioner.. >

Referensprojekt

..ett urval av våra referenser.. >

borrning

..olika metoder av borrning..>